อนุทิน 135565 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลจากการศึกษานี้น่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ เขารายงานว่าความดันโลหิตในช่วงกลางคืนทำนายโอกาสเสี่ยงต่ออาการทางโรคหัวใจได้ดีกว่าความดันโลหิตที่วัดตอนกลางวัน จากรายงาน http://www.ashjournal.com/article/S1933-1711(14)00249-6/fulltext" target="_blank">Prognostic impact of clinic, daytime, and nighttime systolic blood pressure in 9 cohorts of 13,843 patients with hypertension: systematic review and meta-analysis. J Am Soc Hypertens 2014; 8:e59.

อย่างนี้เราควรจะลองวัดความดันโลหิตในช่วงกลางคืนดูนะคะว่า ของเราสูงกว่าตอนกลางวันหรือไม่ และถึงระดับที่ควรเฝ้าระวังหรือแก้ไขหรือเปล่า

เขียน 25 May 2014 @ 00:45 ()


ความเห็น (1)

น่าจะจริง ผู้ป่วยหนักมักจะมีอาการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะ vital sign มีผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตตอนเช้ามืด