อนุทิน #135551

บริโภคอาหารเจ...เป็นบางครั้งในแต่ละปี

อาหารเจ  มีข้อห้ามและต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ทุกชนิด ผักฉุนบางอย่าง เช่น

กระเทียม, หัวหอม, หลักเกียว, กุยช่าย, ใบยาสูบ หรือบางครั้งอาจรวมถึงเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน

แต่ใครจะรู้บ้างว่า...มีข้อห้ามอีกสิ่งหนึ่ง คือ

"ห้ามฟังเพลง และร้องเพลง ระหว่างกินอาหารเจ"

เพราะ...

มี...เนื้อ....

...........

ธรรมะดีๆ และสนุก จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต....สุรินทร์ 23-5-57

เขียน:

ความเห็น (4)