อนุทิน 135550 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

คนเราจะรู้ตัวว่าตนเอง "เลว" มากน้อยแค่ไหน?  เมื่อนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เพราะใครๆ ที่มาเยี่ยมต่างพูดคำเดียวว่า

"ดีขึ้นหรือยัง ?"

...........

ผมได้บทเรียนที่ดี ในเรื่อง "การตีความของภาษา"

ธรรมะดีๆ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต....สุรินทร์ 23-5-57

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เป็นพระที่มีอารมณ์สุนทรีย์มากเลยนะครับ ทิบดาบ

555