อนุทิน 135505 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ ท่านได้บอกว่า 


"ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเรานั้น อยู่ที่ Mental Model ของนักบริหารการศึกษาไทย ที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง ที่ไม่เห็นคุณค่า เเละเคารพความสามารถของครูดีๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่เข้าไปส่งเสริมเเละขยายผลจาก Success Stories"

ประโยคที่เป็นข้อคิดเห็นนี้ ผมเห็นด้วยมากๆครับ จากการที่ผมมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส ร่วมทำงานด้วย(บ้าง) เห็นเเต่ รูปแบบ (Form) เเต่ไม่มีสาระ (Substance) หรือเป็นได้มาก ว่าอาจไม่เข้าใจสาระ(สำคัญ)จริงๆเลยก็ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นเเละเป็นอยู่...เราโทษใครไม่ได้หรอกครับ
ต้องรื้อระบบคิดของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ตรงนั้น
ให้เข้าใจถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เข้าใจเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาอย่างเเท้จริง...

เขียน 22 May 2014 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)