อนุทิน 135496 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ทีมครูจาก สพป.พิจิตร เขต ๒ ได้ระดมความคิดจนได้ข้อสรุปในการสร้างคำถามเพื่อถอดบทเรียน Best Practice ของตัวเองให้เห็นในภาพรวม สามารถสรุปเป็นโครงสร้างคำถามได้อย่างครอบคลุม ...


ตอนนี้คงเหลือเเต่การลงถอดบทเรียนจริงๆ ว่า ตามโครงสร้างคำถามคร่าวๆแบบนี้ ครูจะสามารถออกแบบชุดคำถามย่อยเเละทำการถอดบทเรียนออกมาได้คม ชัด ลึก ขนาดไหน

เขียน 22 May 2014 @ 10:26 () แก้ไข 22 May 2014 @ 13:31, ()


ความเห็น (0)