อนุทิน 135494 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ในระหว่างที่ ครู กำลังทำกระบวนการระดมความคิดเเละร่างแบบ (Model) การถอดบทเรียนแบบละเอียดจากหัวข้อที่คิดร่วมกันเมื่อวาน …บรรยากาศการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม กำลังสนุกเข้มข้น เสียงเเว่วๆการวิพากษ์ศัพท์ กระบวนการ เเละเนื้อหาที่พยายามมองร่วมกัน เห็นถึงศักยภาพเเละความตั้งใจของครูทั้งหมดที่มานั่งคิดคุยที่เขาค้อในครั้งนี้...


รู้สึกมีความสุขเเละเห็นความหวังหลายๆเรื่อง เมื่อคิดต่อไปยังอนาคตของการพัฒนาการศึกษา นั่งอ่านหนังสือที่นำติดมาด้วย How The World’s Best - Performing School Systems Come Out on Top ของ Sir Michael Barber แห่งบริษัท mcKinsey & Company ได้สรุปไว้ มีตอนหนึ่งบอกว่า The Quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers ผมเห็นด้วยว่า คุณภาพของระบบโรงเรียนที่ดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูผู้สอน

เห็นวัฒนธรรมเเละวิถีปฏิบัติบางอย่างของครูจาก สฟบ.พิจิตร เขต ๒ ที่มาใน Workshop ครั้งนี้ …ผมรู้สึกว่าเป็นโชคดีของคนพิจิตร โชคดีของชุมชนที่คุณครูเหล่านี้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในโรงเรียนของท่า

เขียน 22 May 2014 @ 10:24 () แก้ไข 22 May 2014 @ 13:32, ()


ความเห็น (0)