อนุทิน 135477 - หมอสุข

สายๆ พุธ ๒๑ พค. ๒๕๕๗ วันทึ่สอง

ทบทวนประเด็นการนำ มองภาพใหญ่ หลังจากที่มึนปนมันไปสี่คาบ

ทบทวนเพาเวาร์พอยนท์ และ ที่จดบันทึกไว้ พอสกัดได้ว่า

สัมฤทธิ์ผลของการนำมีสองประการ

ประการแรกคือ high performance น่าจะเทียบได้กับหมวดเจ็ดของ TQA

และ

satisfaction ของพนักงาน หรือจะเป็นหมวดห้า

เอ...จะย่นย่อไปไหมนี่

เขียน 21 May 2014 @ 10:47 ()


ความเห็น (0)