อนุทิน 135477 - หมอสุข

  ติดต่อ

สายๆ พุธ ๒๑ พค. ๒๕๕๗ วันทึ่สอง

ทบทวนประเด็นการนำ มองภาพใหญ่ หลังจากที่มึนปนมันไปสี่คาบ

ทบทวนเพาเวาร์พอยนท์ และ ที่จดบันทึกไว้ พอสกัดได้ว่า

สัมฤทธิ์ผลของการนำมีสองประการ

ประการแรกคือ high performance น่าจะเทียบได้กับหมวดเจ็ดของ TQA

และ

satisfaction ของพนักงาน หรือจะเป็นหมวดห้า

เอ...จะย่นย่อไปไหมนี่

  เขียน:  

ความเห็น (0)