อนุทิน 135469 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

นั่งดูโครงร่างวิจัย R2R ที่เพิ่มมาวันนี้ ๒ - ๓ เรื่อง วันนี้ได้เรียนรู้ว่า บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่ จะใช้งานวิจัยเชิงปริมาณค่อนข้างเยอะ ทั้งๆที่ บางครั้งก็ดูจะเป็นจุดอ่อน เพราะพวกเรามีปัญหาเรื่องการใช้สถิติ...


R2R ในมุมของการทำงานจริง อาจลดการใช้สถิติลง หรืออาจใช้สถิติให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการทำงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์ของงานวิจัยเเละพัฒนา(R&D) น่าจะตอบโจทย์การทำงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ได้ดี ทั้งนี้งานเชิงป้องกันในระดับพื้นที่ เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ดังนั้นหากงาน R2R มีพลังในการสร้างความเข้มเเข็งตรงนี้..ผมถือว่า จะได้ประโยชน์แบบยั่งยืนมากกว่า

วันนี้ ดร.อรทัย คุยเรื่อง งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หาก บุคลากรสาธารณสุขได้พื้นฐานตรงนี้ดี เเละ สามารถทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้ดี ...ผมเชื่อว่า จะทำให้เราสามารถทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) แบบกลมกล่อมและเป็นมืออาชีพมากขึ้น

เขียน 20 May 2014 @ 22:23 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ PAR ค่ะ อาจารย์หายไปนานนะคะ ^_,^

ครับ ผมทำ WORKSHOP งานวิจัยแบบ PAR ครับ มีโอกาสจะมาเขียนให้อ่านง่ายๆนะครับ

เขียนเมื่อ 

ตามอ่านครับ