อนุทิน 135464 - prayat duangmala

           ทุกวันๆๆเราแสวงหา ลาภ ยศ ชื่อเสียง เพียงเพราะคิดว่าจะตอบสนองตัณหาเราได้ แต่สุดท้ายก็ยังไม่พบว่าสิ่งเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการของเราได้..ทุกอย่างไม่..แต่ถ้าหันกับมามองอีกมุมหนึ่งว่า เรามีบ้านนับสิบหลัง..ก็นอนได้เพียงคืนละหลัง...มีเงินนับเป็นพัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน ร้อยล้านฯลฯ ก็ใช้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง..มีเสื้ออาภรณ์ มากมายก็ใส่เพียงวันละไม่กี่ชุด..แล้วกลุ่มที่ขัดแย้งเขาแสวงหาอะไรกัน ตายไปก็ไม่เห็นใครเอาอะไรไปได้..จนทำให้ประเทศชาติบอบช้ำ..จนประกาศกฎอัยการศึก..ให้สังคมโลกมองเราด้อยค่าถึงเพียงนี้

นอกจากเหลือไว้คุณงามความดี..ที่ควรแก่การสรรเสริญ..

เขียน 20 May 2014 @ 20:05 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสงสารพวกโมฆบุรุษที่มัวแต่แสวงหาทรัพย์ภายนอก จนลืมแสวงหาทรัพยภายใน