อนุทิน 135450 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ทุุกครั้งที่ฉันเห็นใครทำดีรู้สึกสุขใจเกิดปิติสุขเสมอ

น้ำอะไรจะไหลแรงกว่าน้ำใจเป็นไม่มี

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เป็นจริงดังว่าครับ..