อนุทิน 135448 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

           แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว ฝนไม่ตก ต้นไม้ต่างๆ ทั้งไม้ใหญ่ ไม้เล็ก พืชล้มลุก 

           พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ก็ยังคงแตกยอด ผลิใบใหม่  ออกผล

           ให้อากาศที่ไร้มลพิษ  ให้อาหารที่ปราศจากมลพิษแก่เรา  

           พื้นที่แห่งนี้จึงปลอดสารพิษ

                                                                               จันทร์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

                                                                         

  เขียน:  

ความเห็น (0)