อนุทิน #135445

  ติดต่อ

ฉันชอบเขียนว่าฉันเรียนรู้

หลังการเข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุข ฉันได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาว่าการเรียนรู้มี 3 ขั้น คือ เรียนรู้ เชื่อมโยง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เทียบเคียงกับตัวเอง การเรียนรู้ของฉันยังอยู่เพียงขั้นที่ 1 ไปแตะๆ อยู่ขั้นที่ 2 บ้างในบางเรื่อง แต่ขั้นการเรียนรู้แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับฉันมันยังไม่ชัดเท่าไหร่แฮะ แต่ฉันจะพยายามต่อไป 

  เขียน:  

ความเห็น (0)