อนุทิน #135432

| อนุทิน ... ๕๖๔๓ |

"เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเล่มใหม่"

เขียนบันทึกจากหนังสือ ... หนังสือ "รวมบทความ เรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน"

เขียน:

ความเห็น (2)

ล่าสุดครับ ;)…