อนุทิน 135401 - Nichapat Limsuk

คอลลาเจน (Collagen)

                  คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนประเภทเส้นใย โดยมีโครงสร้างเป็น สายโพลีเป็ปไทด์สามสายเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ภายในสายของโพลีเป็ปไทด์จะเกิดการรวมกันของกรดอะมิโน (G-X-Y)n โดย G คือ ไกลซีน (Glycine) X คือโพรไลน์ (Proline) และ Y คือ ไฮโดรโพรลีน (Hydroproline) โดยไฮโดรโพรลีนเป็นโพรลีนที่มีการเติมไฮดรอกซิล (OH-) คอลลาเจนส่วนใหญ่พบในโครงสร้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เส้นเอ็น กระดูก ผิวหนัง ระบบท่อลำเลียงต่างๆ รวมถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่รอบกล้ามเนื้อ ซึ่งพบคอลลาเจนในประมาณ 30% ของโปรตีนในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยในปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของยาบางชนิดในการแพทย์และเภสัชกรรม ใช้ทำเป็นเจลาตินในวุ้น และใช้ทำเป็นแคปซูล

เห็ด (Mushroom)

                     เห็ด (Mushroom) เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ที่ถือกำเนิดมากกว่า 130 ปีก่อน ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชในธรรมชาติ โดยมีส่วนประกอบหลักเป็น เซลลูโลส ลิกนิน และมูลสัตว์ โดยเห็ดนั้นมีเอมไซม์อยู่หหลายชนิด ทำให้สามารถย่อยสลายวัสดดุที่มีโครงสร้างของอาหารที่ซับซ้อนได้เป็นในรูปแบบของสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ นอกจากนั้นเห็ดไม่เพียงแค่สามารถลดของเสียที่เกิดจากธรรมชาติได้แล้ว แต่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆอีกด้วยโดยส่วนใหญ่ประโยชน์ที่ได้จากเห็ดนั้นจะเกิดจากโปรตีนจำพวกคอลลาเจนที่อยู่ในเห็ดบางชนิด นอกจากนั้นยังมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ได้จากเห็ด โดยเฉพาะวิตามิน B1 และ B2 แต่เห็ดนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชชั้นต่ำ เพราะเห็ดนั้นไม่มีคลอรฟิลล์เพื่อทำการสังเคราะห์แสงด้วยตนเอง ดังนั้นภูมิลักษณะที่เห็ดจะสามารถอยู่ได้นั้น จะต้องเป็นภูมิลักษณ์ที่มีรากพืชอยู่ ประกอบกกับสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างชื้น โดยเห็ดจะสามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนการกระจายเห็ดนั้น จะผลิตสปอร์เพื่อทำการกระจายพันธุ์ โดยเมื่อสปอร์สร้างเสร็จ จะปลิวออกไปสู่ภายนอกเห็ด และเมื่อสปอร์เห็ดไปตกสู่ภูมิประเทศที่สามารถเจริญเติบโดตได้ ก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นใยรา และทำการพัฒนาจนกลายเป็นเห็ดโคนใหม่ใน

เขียน 18 May 2014 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)