อนุทิน 135389 - นีโอ..เบเกอรี่

#  อนุทิน 508 #

วันศุกร์

  • เช้า  ไปร่วมกิจกรรม อบรมศิษย์เก่าและผู้สนใจการประยุกต็ใช้โปรแกรม Google App.
  • บ่าย มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การศึกษา เพื่อวางแผนการประชุมพัฒนาอาจารย์ สิ้นเดือนนี้คะ

วันเสาร์

  • สะสางงานที่ค้างไว้ก่อนเก็บของใช้ที่จำเป็นสำหรับไปราชการ 3 วัน 

ู^___<

เขียน 17 May 2014 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)