อนุทิน #135381

นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกใช้หลักเดียวกัน กับกาลามสูตรในการค้นคว้าทดลอง

จนทําให้โลกเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมาย พวกเราชาวพุทธ

เข้าใจหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าดีขนาดใหน?

เขียน:

ความเห็น (0)