อนุทิน 135360 - บุษยมาศ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - แวะขอใบรับรองแพทย์ที่สาธารณสุขจังหวัด ฯ แต่ปรากฎว่า แพทย์จะอยู่ประจำในช่วงบ่าย...

         - เลยแวะไปที่ ธอส. เสียค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ๑,๒๘๐ บาท (เรียบร้อยไปอีก ๓ ปี ค่อยทำใหม่)

         - เซ็นผ่านงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ แฟ้ม

         - ตอบคำถามพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่สงสัยในเรื่องของการที่ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างจนเข้าใจ

(บ่าย) - เคลียร์งานบนโต๊ะให้เสร็จ

         - ขอกลับเข้าไปขอใบรับรองแพทย์อีกรอบหนึ่ง เพื่อนำไปทำค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้ากับสหกรณ์

           ออมทรัพย์ครู พล. จำกัด...ฉันวางแผนชีวิตของฉันทุกเรื่องเพื่อมิให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของฉันลำบาก

           (ฉันคิดเสมอว่า...คนเราเกิดมาอย่าทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเกิดความทุกข์ใจ...ทำอะไรก็ได้

           ที่เราและเขาเกิดสุข)...ฉันบอกลูก ๆ เสมอว่า...ถ้าแม่ตายไป...ลูก - หลาน จะได้ไม่ลำบาก อย่างน้อย

           ก็สามารถเป็นต้นทุนชีวิตให้กับพวกหนูได้...

เขียน 15 May 2014 @ 12:20 () แก้ไข 15 May 2014 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)