อนุทิน 135345 - ประธาน

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ความเป็นธรรมดา"เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่?

๐เราไม่เข้าใจหลักธรรม"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ"สังคมเราถึงต้องวิ่งตามสังคมอื่นอยู่ตลอด

๐เราไม่เข้าใจหลักธรรม"กาลามสูตร"สังคมเราจึงมีคําโฆษนาและข่าวชวนเชื่อให้หลงใหลเต็มไปหมด

๐เราไม่เข้าใจหลักธรรม"พรหมวิหารสี่"สังคมเราจึงมีพวกชอบเอาเปรียบ แย่งชิง และโกงมากมาย

๐ที่สุดของความไม่เข้าใจหลักธรรม"กฎแห่งกรรม"สังคมเราจึงต้องรับผลอย่างที่เห็น?

เขียน 14 May 2014 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)