อนุทิน 135301 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

อบรมค่ายสานสัมพันธ์ คุณธรรมครู

        ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าค่าย คุณธรรมครู ที่เน้นในเรื่องของความกตัญญู   มาเป็นอันดับ ๑ 

        ในการเข้าค่ายครั้งนี้มีหลากหลายกิจกรรม การบรรยาย  การแสดงละคร  เหตุการณ์จำลอง  

         ทุกกิจกรรมจัดได้ดี  สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆได้             

    ขอขอบคุณข้อมูลเพลง อิ่มอุ่น : http://www.youtube.com/watch?v=WZ6guiPx7tQ

                                                                                   เสาร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)