อนุทิน 135299 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันวานท้ายสุดในการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยสามมหาวิทยาลัย ณ เมืองใหญ่ผมมีคำถามปิดท้ายรายการในเรื่อง..จากธนบุรีถึงนครศรีธรรมราช : พุทธศาสนากับการสร้างตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...ซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะที่ผมถามว่ามีหลักฐานทั้งที่วัดอินทราราม เขตธนบุรีและวัดขุนเขาพนม เขตนครศรีธรรมราชต่างก็ยืนยันในเรื่องการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น ผมถามวิทยากรในที่ประชุมสัมมนาทำนองนี้ว่า

อันความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเหมือนต้นแบบของคนเราย่อมมีคนเดียวนอกนั้นคือถ่ายแบบเหมือนcopy กันไป ในเรื่องนี้ความจริงย่อมเป็นความจริง ถ้าเป็นเรื่องจริงแท้เกิดขึ้นที่วัดอินทราราม ก็ต้องเป็นเรื่องเท็จที่วัดขุนเขาพนม ถ้าเรื่องจริงแท้เกิดขึ้นที่วัดขุนเขาพนมก็ต้องเป็นเรื่องเท็จที่วัดอินทรารามแล้วผู้นำเสนอวิจัยเห็นว่าอย่างไรครับ..? 

เขียน 10 May 2014 @ 20:53 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แล้วคำตอบ..สรุปว่าตรงไหนจริงตรงไหนเท็จครับอยากจะรู้เช่นกัน

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้ผู้นำเสนองานนี้ก็ไม่ได้ตอบครับ  เพราะบอกแต่เพียงเรื่องเล่าเท่านั้น...