อนุทิน 135284 - วรารัตน์

  ติดต่อ

ความเอื้ออาทรด้วยการใส่ใจปัญหาต่างๆที่ประเมินได้และติดตามถามไถ่ทุกวันๆจัดหาอาหารเสริมและให้กระตุ้นให้ฉันในพระภิกษุอาพาธ

เกิดพลังขึ้นมาก จากที่นอนซมไม่ทำกิจกรรม เป็นลุกเดินออกกำลังกายทุกวัน เช้าต้องไปบิณฑบาตรตามกิจของสงฆ์ถึงเวลา

ต้องขอเดินไปเองพร้อมกับถือประวัติเองเพื่อไปห้องฉายแสงโดยมีญาติตามไปด้วย ฉันภัตราหารเสริมที่จัดให้ และอาหารที่เหมาะกับโรคของ

ท่าน  ดังนั้นการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยและใส่ใจเอื้ออาทรจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อการรักษาพยาบาลและ ช่วยให้ผู้ป่วยมีพลังในตัว

เองลุกขึ้นมาสู้กับโรคอีกครั้ง นอกจากนั้นการเอาใจใส่ดูแลของญาติช่วยเสริมพลังได้อีกมากเช่นเดียวกัน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)