อนุทิน 135284 - วรารัตน์

ความเอื้ออาทรด้วยการใส่ใจปัญหาต่างๆที่ประเมินได้และติดตามถามไถ่ทุกวันๆจัดหาอาหารเสริมและให้กระตุ้นให้ฉันในพระภิกษุอาพาธ

เกิดพลังขึ้นมาก จากที่นอนซมไม่ทำกิจกรรม เป็นลุกเดินออกกำลังกายทุกวัน เช้าต้องไปบิณฑบาตรตามกิจของสงฆ์ถึงเวลา

ต้องขอเดินไปเองพร้อมกับถือประวัติเองเพื่อไปห้องฉายแสงโดยมีญาติตามไปด้วย ฉันภัตราหารเสริมที่จัดให้ และอาหารที่เหมาะกับโรคของ

ท่าน  ดังนั้นการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยและใส่ใจเอื้ออาทรจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อการรักษาพยาบาลและ ช่วยให้ผู้ป่วยมีพลังในตัว

เองลุกขึ้นมาสู้กับโรคอีกครั้ง นอกจากนั้นการเอาใจใส่ดูแลของญาติช่วยเสริมพลังได้อีกมากเช่นเดียวกัน

เขียน 09 May 2014 @ 23:43 () แก้ไข 09 May 2014 @ 23:58, ()


ความเห็น (0)