อนุทิน 13528 - มะปรางเปรี้ยว

งาน BarCampSongKhla วันนี้ได้ทำอะไรไปบ้าง

  • เป็นพิธีกรจำเป็นในงาน
  • ได้พูดเสริมเรื่องจัดการ Spam 
  • ได้พูดเสริมเรื่อง Web Usaility ให้กับ อ.ธวัชชัย เลยโยงไปเรื่อง Drupal สำหรับเรื่องเว็บ ม.อ.
  • ได้เรียนรู้และเห็นอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
  • ได้เรียนรู้ความตั้งใจในทีมน้องๆ ที่ร่วมกันจัดงาน
  • ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่
  • ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการเตรียมงาน และจัดงาน
  • ได้เรียนรู้ว่าการประชาสัมพันธ์ และข้ิอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรามองพลาดไป
เขียน 28 Jun 2008 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)