อนุทิน #135275

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๖๒๕ |

"พื้นที่แห่งความไม่มั่นใจ"

"... ความมั่นใจในความคิดของตนเองมาก ๆ ทำให้เรามีโอกาสเกลียดคนที่คิดไม่เหมือนกันได้ง่าย คนที่เผื่อพื้นที่แห่งความไม่มั่นใจเอาไว้ย่อมรับฟัง แทนที่จะตั้งแง่และอุดหูเสียตั้งแต่แรก

พื้นที่แห่งความไม่มั่นใจนี้เองที่เปิดพื้นที่ให้กับความคิดทำนองว่า "ฉันอาจจะผิดก็ได้" หรือ "เขาอาจจะถูกก็ได้" ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ นำไปสู่ทางออกและความเข้าใจร่วมกัน..."

(นิ้วกลม, ๒๕๕๗, หน้า ๒๑) จากหนังสือ "หยดน้ำในกองไฟ"

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอบคุณนะคะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ คุณ tuk ;)…