อนุทิน 135269 - ภูสุภา

(๖๖) กุศลมูล ๓ (รากเหง้าของกุศล, ต้นตอของความดี — whole some roots; roots of good actions)

๑. อโลภะ (ความไม่โลภ, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะ, ความคิดเผื่อแผ่, จาคะ — non-greed; generosity)

๒. อโทสะ (ความไม่คิดประทุษร้าย, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโทสะ, เมตตา — non-hatred; love)

๓. อโมหะ (ความไม่หลง, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความหลง, ปัญญา — non-delusion; wisdom)


(๖๗) อกุศลมูล ๓ (รากเหง้าของอกุศล, ต้นตอของความชั่ว — unwholesome roots; roots of bad actions)

๑. โลภะ (ความอยากได้ — greed)

๒. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย — hatred)

๓. โมหะ (ความหลง — delusion)

จากพจนานุกรมพุทธศาสน์

เขียน 09 May 2014 @ 15:59 ()


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับ อยากทราบศัพท์อังกฤษทางด้านนี้อยู่พอดีเลยครับ ..

เขียนเมื่อ 

สาธุครับกับคำสอนได้ทบทวน บางครั้งเรารู้แต่ก็ทำผิดพลาดบ่อยๆ