อนุทิน 135268 - ภูสุภา

..ภยสูตร

ว่าด้วยอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ นี้เป็นอมาตาปุตติกภัยแท้ อมาตาปุตติกภัย ๓ คืออะไร คือ ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย

เขียน 09 May 2014 @ 15:55 () แก้ไข 09 May 2014 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)