อนุทิน 135263 - ธิ

  ติดต่อ

  • เตรียมแบ่งงาน  วางแผนมาดี  วันพฤหัสทำบุญเลี้ยงพระเช้าเรียบร้อย  เปิดอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก
  • โรงพยาบาลสระใครมีบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็มค่ะ
  • ระหว่างพระฉัน  ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบุคลากรสุขภาพ  ย้ายมาทำงานที่อำเภอสระใคร
  • มีแพทย์ไปเรียนต่อ  โรงพยาบาลได้แพทย์คนใหม่  พยาบาล  นักวิชาการพัสดุ  รพ.สต.บ้านฝางได้พยาบาลย้ายมา
  • อานิสงส์ทำบุญมาดี  ต่อด้วยช่วงเช้าหมอฟันสองคนทำคนไข้เกือบยี่สิบคน  เรียบร้อย  ราบรื่น  ชอบคำนี้จัง

  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)