อนุทิน 135259 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๙/๐๕/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๕๔.

คืนวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๕  เพื่อฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเคลียร์พื้นที่  งบ หรือทุน ในการปลูกป่า งานนี้ทาง อบต.บ่อทอง ได้ตีเอกสารกลับมาให้ผู้ใหญ่โดยไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณ(เงิน)และไม่ได้รับรายละเอียดชี้แจงอะไรมาเลย พวกเราจึงต้องช่วยกันบริจาคและให้ความช่วยเหลือกันเอง เพราะมีบางคนพูดเหน็บแนมผู้ใหญ่มาว่ามีงบเยอะทำนองนั้น...คืนนี้มีผู้บริจาคเพิ่มมาอีก ๘๐๐ บาท ผู้ช่วยแอน บุญเลิส บุญปลีก บริจาค ๕๐๐ บาท พ่อใหญ่บุญ ชะมาย และส.อบต.จักรพงษ์ ศรีแก้ว บริจาค ๑๐๐ บาท และกำหนดการกันว่าพรุ่งนี้จะไปแผ้วถางป่าที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง ขออาสาสมัครด้วย นับได้ ๗ คน...

อีกวาระหนึ่งคือ วันที่ ๒๒ พ.๕. ๕๗ จะมีงานอำเภอเคลื่อนที่มาที่วัดใหม่เจริญธรรม ให้คณะกรรมการ หัวหน้าคุ้มช่วยกันเตรียมสถานที่ก่อนวันงาน ๒ วันด้วย...

คืนนี้พี่หนานกล้าเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของการเริ่มต้นโครงการตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยเรื่องเงินเรื่องหัวหน้า ที่นำมาใช้จ่ายและให้การสนับสนุนในงานนี้ด้วยว่าได้มาอย่างไร หัวหน้าสวนรุกขชาติฯว่าอย่างไรบ้าง  พูดได้ดีมาก ผมคอยเสริมเป็นระยะ ๆ ...

เขียน 09 May 2014 @ 10:47 () แก้ไข 09 May 2014 @ 11:04, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ และความสามัคคีเช่นนี้จะทำให้งานสำเร็จอย่างงดงามค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่านนะคะ