อนุทิน 135235 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๑๘ |

"ความกล้าหาญ"

"... ในขณะที่รัฐบาลไทยเดินหน้าสร้างเขื่อน รัฐบาลพม่ากลับมีความก้าวหน้ามากกว่า โดยประกาศยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้ามิตโสนบนแม่น้ำอิรวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนมูลค่าแสนล้านบาท เพราะสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ..."

(วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๑๓) จากหนังสือ "เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ๓"

เขื่อนในที่นี้คือ "เขื่อนแม่วงก์" ส่วนรัฐบาลไทย ก็ "รัฐบาลล่าสุด" นะครับ ;)...

เขียน 07 May 2014 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)