อนุทิน 135208 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 11 

กำหนดการออกหน่วย พอ.สว.ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด บ้านไม้รูด

หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

กิจกรรมการให้บริการ

- การตรวจรักษาโรคทั่วไป

- การตรวจฟัน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาทางทันตกรรม

- การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวดไทย ยาสมุนไพรไทย ให้คำปรึกษาแพทย์แผนไทย

- แจกยาชุดพระราชทาน พอ.สว. ผู้สูงอายุ

เขียน 06 May 2014 @ 10:12 ()


ความเห็น (0)