อนุทิน 135194 - Ketmanee Phuaksisuk

สารสนเทศทางการพยาบาล

    หมายถึง การบูรณาการความรู้ ด้านการพยาบาลคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการระบุ, รวบรวม, ดำเนินการและจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลการบริหารการศึกษาการวิจัยและการขยายความรู้ทางการพยาบาล

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)


อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) คืออะไร?
     อัตร้าซาวด์เป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz คลื่นเสียงอัตร้าซาวด์นี้ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์


อัลตร้าซาวด์ 4 มิติทำงานอย่างไร?
      ปัจจุบันเครื่อง อัลตร้าซาวด์ นั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเครื่อง อัลตร้าซาวด์ ในสมัยเริ่มแรกสามารถมองเห็นภาพทารกได้เป็นแบบ 2มิติ คือ ภาพที่มีความกว้างและความยาว หรือภาพตัดขวางตามแนวของคลื่นเสียงที่ถูกส่งออกไปซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ทีละระนาบในแต่ละครั้งแม้ว่าภาพที่จะได้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแต่ภาพที่เห็นจะดูไม่เหมือนทารก แต่ในเครื่อง อัลตร้าซาวด์ สมัยใหม่นั้นเครื่องจะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงที่สะท้อนออกมาหากหัวตรวจในแบบดิจิทัล และแสดงภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีความลึกของภาพทำให้ภาพของทารกดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเครื่องตรวจ อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ยังสามารถเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพไว้แล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จึงเรียกภาพที่เห็นนี้ว่า Real time ด้วยเทคโนโลยี อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นี้จึงช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน

ความแตกต่าง Ultrasound 4D

     อัลตราซาวนด์เป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยกันอยู่ว่าช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทารกของคุณได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ อัลตราซาวนด์ 2D จะแสดงภาพของทารกในครรภ์เป็นภาพแบนๆ ขณะที่เทคนิคของอัลตราซาวนด์ 3D จะรวบรวมภาพของทารกและแสดงผลภาพเหล่านั้นให้มีความลึกเป็น 3D เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่แสดงผลได้ถึง 4D อัลตราซาวนด์จะสร้างภาพที่เหมือนมีชีวิตและเคลื่อนไหว โดยการเก็บภาพอย่างเร็วด้วยความเร็ว 25 ภาพต่อวินาที ผลก็คือภาพอัลตราซาวนด์ที่มีชีวิตของทารกของคุณ ภาพ 4D จะช่วยให้คุณเห็นทารกของคุณตอนที่อ้าปากหาวหรือเปิดเปลือกตาขึ้นขณะที่อยู่ในครรภ์ของคุณได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัลตราซาวนด์ 4D จะเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวินิจฉัยที่จริงจังเพื่อที่แพทย์จะสามารถประเมินความสมบูรณ์และตำแหน่งของทารกในครรภ์ได้

 ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

•ระยะเวลาในการตรวจครรภ์สั้นลง เนื่องจากสามารถมองเห็นร่างกายของทารกและอวัยวะต่างๆ ได้จากภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

•อวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ เช่น ใบหน้า แขน ขา นิ้วมือ

•พฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งการตรวจด้วย อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ อาจมองเห็นได้ยาก หรือไม่อาจมองเห็นได้ ยกตัวอย่าง เช่น สามารถมองเห็นทารกกำลังหาว ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตา หรือขยับนิ้วมือ

•ความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์


อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง?
      ในการตวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แพทย์จะทำการประเมินว่าทารกมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการใน ครรภ์เหมาะสมซึ่งรวมถึง

•ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก
•โครงสร้างกะโหลกศรีษะและสมอง ทารก
•หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของ ทารก
•กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต
•แขน ขา มือ เท้า และนิ้ว
•ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของ ทารก
•เพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ) อัลตร้าซาวด์ดูเพศ
•อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

      ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัตร้าซาวด์ 4 มิติได้ แต่ภาพที่ได้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์จะแตกต่างกันในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก หากอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ อาจะเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนเนื่องจากทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกรานแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ แต่ถ้าทารกในครรภ์อยู่ในท่าหันหลังให้ตลอดระยะเวลาการตรวจก็อาจไม่สามารถมองเห็นใบหน้าชัดเจนได้เช่นกัน จึงขอแนะนำให้เข้ามาตรวจตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆไม่เกิน 26 สัปดาห์ จะดีที่สุด

ภาพเปรีบเทียบอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ และ 3 มิติ


อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ


ภาพอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ เมื่ออายุครรภ์ต่างๆ

อายุครรภ์ 8 สัปดาห์ อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ 5 วัน อายุครรภ์ 28 สัปดาห์อายุครรภ์ 30 สัปดาห์ อายุครรภ์ 31 สัปดาห์ อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ 2 วันอายุครรภ์ 35 สัปดาห์ 3 วัน


  ข้อคิดเห็น

      ถึงแม้ว่าเราจะเห็นข้อดีมากมายของเครื่อง อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แต่ด้วยความที่เครื่องนี้ยังมีราคาที่สูงกว่าเครื่องอัลตร้าซาวด์ 2 และ 3 มิติ และจำนวนที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลที่น้อยกว่า เครื่องอัลตร้าซาวด์ 2 และ 3 มิติ และการประชาสัมพันธ์รวมถึงการเข้าใจที่ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก


    อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.perfectwomaninstitute.com/4-Dimension-Ultrasound.php#.U2dU5oGSwgU

http://www.bumrungrad.com/th/about-us/advanced-technologies

เขียน 05 May 2014 @ 17:08 () แก้ไข 05 May 2014 @ 17:10, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่ยังใหม่มากๆครับ