อนุทิน 135179 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ขณะ ที่เข็มนาฬิกากระดิกเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ทำหน้าที่ไม่หยุดนิ่ง
    หากแต่เวลาชีวิตเรากลับหดสั้นลง ๆ ทุกขณะจิต ...น่าใจหายนะ 
    "เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อส่องแสงอำไพ  ชีวิตมลายไปหมายเกิดมาเพื่อสิ่งใด"

                                                                                                          ธรรมทิพย์
                                                                                                      ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)