อนุทิน 135152 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๐๕/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๕๒.

"ขอขอบคุณอาจารย์แม่ไอดิน-กลิ่นไม้เป็นอย่างสูง"

สมาชิกโกทูโนว์ ทุกท่านน่ารัก เป็นกัลยาณมิตรที่ดี มีรักมีไมตรีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดีต่อกันในทุก ๆ ด้าน...

อาจารย์แม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล  แพงศรี คืออีกท่านหนึ่งของสมาชิกที่น่าเคารพนับถือ ให้ความรู้ให้สติปัญญาดั่งให้ธรรมะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง...เมื่อวานท่านส่งหนังสือหรือเอกสารชุดดังภาพมาให้ผม จากอุบลราชธานีมาถึงอุตรดิตถ์ โดยไม่คิดตังค์ ตอนนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ  ขอขอบคุณอาจารย์แม่มากครับผม

เขียน 03 May 2014 @ 13:16 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจ กัลยาณมิตร ครู อาจารย์ ที่เคารพทุกท่านที่ให้กำลังใจมากครับผม… Wasawat Deemarn ธรรมทิพย์ พ.แจ่มจำรัส บุษยมาศ ดร. พจนา แย้มนัยนา ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ พญาไพร prayat duangmala ลูกอีสาน ตอนใต้