อนุทิน 135151 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๐๓ |

"ผลการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑"

วันนี้ (2 พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานข้อมูลผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ใน 89 เขตพื้นที่การศึกษาและ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 23,073 คน จากผู้ที่ผ่านการสอบภาค ก และ ภาค ข เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 23,120 คน โดยแบ่งเป็น สาขาภาษาไทย 1,785 คนคณิตศาสตร์ 1,907 คน ภาษาอังกฤษ 2,178 คน ภาษาจีน 140 คน ภาษาญี่ปุ่น 25 คน ภาษาฝรั่งเศส 21 คน วิทยาศาสตร์ 2,285 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,024 คน ฟิสิกส์ 251 คน เคมี 331 คน ชีววิทยา 432 คน สังคมศึกษา 2,589 คน ประวัติศาสตร์ 7 คน สุขศึกษา/พลศึกษา 1,216 คน ดนตรีศึกษา 166 คน ดนตรีไทย 67 คน ดนตรีสากล 78 คน ดุริยางคศิลป์ 2 คนศิลปศึกษา 225 คน ทัศนศิลป์ 20 คน วิจิตรศิลป์ 2 คน นาฎศิลป์ 241 คน คอมพิวเตอร์ 2,919 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 168 คน เกษตร 561 คน คหกรรม 144 คน ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 2,346 คน ประถมศึกษา 964 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 177 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 178 คน บรรณารักษ์ 90 คนการเงิน/บัญชี 322 คน วัดผลและประเมินผลการศึกษา 16 คน โสตทัศนศึกษา 27 คน ธุรกิจ 142 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 22 คน กิจกรรมบำบัด 4 คน กายภาพบำบัด 1 คน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

โฟกัสเอกตัวเองน่ะครับ เพื่อดูแนวโน้มการผลิตในอนาคต

เขียน 03 May 2014 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)