อนุทิน 135133 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๐๐ |

"ภาระและงาน"

* เดินไปสำนักวิทยบริการชั้น ๓ จัดการเรื่อง ... 
Password : e-mail + wifi ของมหาวิทยาลัย
Password : เว็บไซต์ครูเป็นเลิศ, สาขาวิชา และของตัวเอง

* เซ็นชื่อรับเอกสาร อาหารว่าง และข้าวกลางวัน
ที่ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการที่มีการประชุมสัมมนาของคณะฯ อยู่
วันนี้นิสัยไม่ดี เพราะไม่ศรัทธาต่อวิธีการคิดและการทำงานของผู้บริหารคณะฯ
นับวันยิ่งแย่ลงไปเรื่อย ๆ ... เซ็นตามหน้าที่แล้วก็หาเข้าไปไม่

เขียน 02 May 2014 @ 11:12 () แก้ไข 02 May 2014 @ 23:52, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หาทางออกอย่างเดียวเลย ๕ ๕ ๕ ๕

เขียนเมื่อ 

555