อนุทิน 135099 - prayat duangmala

คุณธรรม ๘ 

  1. เซี่ยว (กตัญญู) หมายถึงต่อบรรพบุรุษ พ่อแม่ ประเทศชาติ พระเจ้าอยู่หัวฯลฯ
  2. ที่(พี่น้องปรองดอง) น้องรักพี่ พี่ให้น้อง และหมายถึงพี่น้องร่วมประเทศ ร่วมโลก
  3. จง(จงรักภักดี) มีความเที่ยงธรรมและให้ความเคารพต่อผู้ปกครองแผ่นดิน ยอมตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องรักษาชาติบ้านเมือง เช่น ทหาร ตำรวจ และผู้มีความสุจริตในอาชีพฯลฯ
  4. ซิ่น(สัตยธรรม) เป็นความสัตย์ซื่อต่อเพื่อน ต่อเจ้านาย ต่อครอบครัวฯลฯ
เขียน 29 Apr 2014 @ 21:16 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยค่ะ คนจีนที่ดีนั้นจะยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นคุณธรรมสูงสุด