อนุทิน 135058 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ปฏิบัติขัดเกลาบนเขาใหญ่
คำอาจารย์นั่นไซร้ได้สั่งสอน
จำได้เพียงบางบท บางตอน
ยังสะท้อนในใจไม่ลืมเลย
ท่านว่า "ดูช้างให้ดูหน้าหนาว
ดูผู้สาวให้ดูหน้าร้อน" ตอนเฉลย
ก็ไม่แจ้ง ชัดใจในพังเพย
เห็นท่านเอ่ยให้ฟังยังคลาแคลง
ขอผู้รู้อธิบายขยายบ้าง
พอเป็นทางคิดเป็นให้เห็นแสง
มีนัยยะดีดีเชิญชี้แจง
จะชัดแจ้งในคำที่จำมา

เขียน 26 Apr 2014 @ 19:44 ()


ความเห็น (1)

ท่านสอนตอนนั้นว่าอยู่ป่าต้องเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ อย่างช้างหน้าหนาวนี่ระวัง ช้างอยู่ในลักษณะอย่างไร เป็นมิตรหรือเป็นศัตรู และเรื่องหลงป่านี่ทำอย่างไร ในยามหลงป่าท่านว่าเดินตามลำน้ำ น้ไหลลงตรงไหนให้เดินตาม อาศัยพืชน้ำประทังชีวิต และก็สอนหลายๆเรื่อง แต่ผู้สาวหน้าร้อนนี่จำไม่ได้