อนุทิน 135038 - ธิ

ธิ
  • ขอบคุณน้อง ๆ ที่โรงพยาบาลที่ทำงานแทน
  • กลับจากขอนแก่น   เป็นวิทยากรวันแรกและวันที่สามของการประชุม
  • วันแรก  เรื่อง  ได้ใจคนทำงาน  ได้ใจชุมชน
  • วันสาม  เรื่อง  ร่วมคิดร่วมสร้างชุมชนสุขภาพฟันดี
  • วันสอง  รองอธิบดีกรมอนามัย  นำทีมศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุบลรัตน์  บ้านคำปลาหลาย  พบมาร์ติน  วีลเลอร์  บ่ายไปศูนย์ค้ำคูณ
  • ได้กล้าต้นยางนามาสูงสัก  ๘๐  cm.  ๕  ต้น  ๑๐๐  บาท  บริจาคเพิ่มต่างหาก 
  • ที่สำคัญ  ได้เห็นรูปธรรมจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และการเริ่มง่าย ๆ ด้วย   เกษตรประณีต  เพียง  ๑  ตารางเมตร
  • ขอบคุณผู้จัดที่ทำให้ได้พบเรื่องราวดีงาม  ย้ำเตือนให้เชื่อมั่นในทิศทางพอเพียง  พึ่งตนเองให้มากที่สุด
  • พบพี่  น้อง  เก่าและใหม่  กลุ่มวิทยากรจากสงขลา  ขอนแก่น  หนองบัวลำภู  ลำปาง  นนทบุรีและหนองคาย  แน่นแฟ้นมากขึ้น
เขียน 26 Apr 2014 @ 00:21 () แก้ไข 26 Apr 2014 @ 00:27, ()


ความเห็น (0)