อนุทิน #135032

๐ ยามเย็นอาทิตย์ล้า ......... เลือนแสง

เฉกชีพเคยแสดง ............. สุขเศร้า

ทุกสิ่งจรัสแจรง ................ ฤาจิรัฐติ์

แปรเปลี่ยนเวียนเร่งเร้า ....... หลบพ้นฤาไฉน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)