อนุทิน 135032 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ยามเย็นอาทิตย์ล้า ......... เลือนแสง

เฉกชีพเคยแสดง ............. สุขเศร้า

ทุกสิ่งจรัสแจรง ................ ฤาจิรัฐติ์

แปรเปลี่ยนเวียนเร่งเร้า ....... หลบพ้นฤาไฉน

เขียน 25 Apr 2014 @ 18:45 () แก้ไข 26 Apr 2014 @ 08:14, ()


ความเห็น (0)