อนุทิน 135032 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ ยามเย็นอาทิตย์ล้า ......... เลือนแสง

เฉกชีพเคยแสดง ............. สุขเศร้า

ทุกสิ่งจรัสแจรง ................ ฤาจิรัฐติ์

แปรเปลี่ยนเวียนเร่งเร้า ....... หลบพ้นฤาไฉน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)