อนุทิน 135028 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

๒๕/๐๔/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๕๐.

"เตรียมการ"

เมื่อวานตอนบ่ายพี่หนานกล้าได้นำกล้าไม้มาให้ผมรวบรวมรักษารดน้ำหรือดูแล ผมได้นำไปรวมกับต้นไม้เดิมที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้บ้างแล้ว ใต้ต้นมะม่วงใหญ่หลังบ้าน ผมมอบเงินส่วนตัวให้พี่หนานกล้าเป็นค่าน้ำมัน ค่าเสียเวลา และสินน้ำใจที่ไปขอกล้าไม้เขามาจาก อ.หล่มสักเพชรบูรณ์  ๑,๐๐๐ บาท ได้กล้ายางนามา ๑๐ ต้น กล้าไม้พะยูง ๖๐ ต้น และกล้าไม้พระเจ้าห้าพระองค์ ๑ ต้น...รวมกันตอนนี้ทั้งหมดได้ประมาณร้อยกว่าต้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็นไม้มะค่าโมง สะเดา และเสี้ยว ก็ว่าจะไปขอที่สวนรุกขชาติบ้านแพะ พี่หนานกล้าบอกคุยกับทางหัวหน้าไว้แล้ว ทำหนังสือไปรับได้เลย ภาพต้นไม้หลังบ้านดังนี้...

มะม่วงกะล่อนต้นใหญ่อายุหลายสิบปีแล้วครับ...

เขียน 25 Apr 2014 @ 14:15 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากกัลยาณมิตรในโกทูโนว์ทุกท่านมากทั้งที่เข้ามาทักทายและมิได้ทักทายนะครับ… Wasawat Deemarn ทพญ.ธิรัมภา tuknarak บุษยมาศ คุณมะเดื่อ พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ .. prayat duangmala