อนุทิน 135027 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

         - ประชุมร่วมเป็นหัวหน้าคุมสอบข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.)

(บ่าย) - ประชุมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ ของบุคลากรใน ม. (ข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ +

           พนักงานมหาวิทยาลัย)

         - ประชุมพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ของบุคลากรใน ม.

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม (๑๐.๐๐ น.) นำรถยนต์ไปทำช่วงท้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุรถคันอื่นมาชน

           ที่ บริษัท Toyota

(บ่าย) - ประชุมเป็นคณะกรรมการดำเนินการวิจัยสถาบัน ร่วมกับกองนโยบายและแผน

เขียน 25 Apr 2014 @ 12:50 () แก้ไข 25 Apr 2014 @ 16:19, ()


ความเห็น (0)