อนุทิน 135020 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ดิ้นรนทนไขว่คว้า ....... ความหวัง

แผนที่ชีวายัง .............. ยากรู้

ฟ้าฝันมั่นจีรัง ............... ฤาพบ

รู้เท่าเอาดีสู้ ................ สู่ฟ้าฝั่งฝัน

เขียน 25 Apr 2014 @ 05:52 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า ไม่พบกัลยาณมิตร..ท่านออกธุดงส์หรือครับ..

ยินดีที่ได้พบในที่นี้อีกครั้ง