อนุทิน 135018 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ จะดังจะเด่นได้ ..... เพราะดี

เสริมสง่าราศี .......... ประเสริฐล้ำ

การกาจเก่งคัมภี- ...... รภาพยิ่ง

กตเวทิคุณค้ำ .......... คู่ล้วนควรเกษม

เขียน 25 Apr 2014 @ 05:49 ()


ความเห็น (0)