อนุทิน 135018 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ จะดังจะเด่นได้ ..... เพราะดี

เสริมสง่าราศี .......... ประเสริฐล้ำ

การกาจเก่งคัมภี- ...... รภาพยิ่ง

กตเวทิคุณค้ำ .......... คู่ล้วนควรเกษม

  เขียน:  

ความเห็น (0)