อนุทิน 135016 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ เป็นคนยากหลบลี้ ....... โลกธรรม

สุขทุกข์มีประจำ ............. จิตเจ้า

มีสตินี่สิสำ- .................. คัญยิ่ง

ไยจึ่งหมองหม่นเศร้า ...... สุขร้างห่างเหิน

เขียน 25 Apr 2014 @ 05:44 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นธรรมดาของโลกธรรม ๘ หรือเปล่าขอรับ

สุขทุกข์นี่ธรรมดาของโลก