อนุทิน 135010 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

เรื่องการขอโทษ คนไทยเราในเมื่อได้ล่วงเกินใครแล้วมักจะขอโทษคนนั้น แล้วอีกคนก็จะยกโทษให้ แต่ในยามแปลธรรมบท เวลาได้ล่วงเกินใคร เขามักจะพูดว่า ขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอดโทษแก่ท่าน และในยามที่เห็นคนอื่นทำผิด จะว่าเขา มักจะพูดว่ายกโทษ คือเอาความไม่ดีที่เป็นโทษของคนอื่นขึ้นมากล่าว

เขียน 24 Apr 2014 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)