อนุทิน #135009

  ติดต่อ

๐ มีเรื่องราวรับรู้......... หลากหลาย

เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ... พี่น้อง

เรื่องโลกที่วุ่นวาย ....... เวียนกระทบ

แต่ทุกเรื่องนั่นต้อง .... . ตรึกรู้ดูเป็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)