อนุทิน 135009 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ มีเรื่องราวรับรู้......... หลากหลาย

เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ... พี่น้อง

เรื่องโลกที่วุ่นวาย ....... เวียนกระทบ

แต่ทุกเรื่องนั่นต้อง .... . ตรึกรู้ดูเป็น

เขียน 24 Apr 2014 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)