อนุทิน 134959 - ประธาน

  ติดต่อ

ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ ได้พิสูจน์และประจักษ์จริงในเหตุการณ์หลายเรื่องสรุปเป็นสองประโยคคือ

"ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความตั้งใจของตัวเรา" "การให้อภัยคนอื่นเป็นการล้างพิษในใจเราเอง"

ตรงกับคําพระที่ว่าแผ่เมตตา ขอความสุขจงมีกับทุกท่าน

                                                    

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)