อนุทิน 134952 - บุษยมาศ

๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านแฟ้มงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ แฟ้ม

(บ่าย) - ตรวจเช็ครายละเอียดของการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ตั้งแต่ฐานเงินเดือนเดิม + ขั้นสูงของเงินเดือน + ฐานบน - ฐานล่างในการคิด + เปอร์เซ็นต์ที่แต่ละคนได้รับ + จำนวนเงินที่ใช้ + จำนวนเงินที่คิดไว้ ๓ % จากการได้ตรวจสอบทำให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เจ้าหน้าที่ได้ทำ โดยเชื่อใจสูตรที่ใส่ไว้ใน Excell ทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาด...ประสบการณ์ตรงที่เคยได้รับจากการใช้โปรแกรม Excell ทำให้การคิดคำนวณผิดพลาด สุดท้ายก็ต้องนำมาคิดด้วยมือ ด้วยเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้พบข้อผิดพลาด...โดยได้เตือนเจ้าหน้าที่ว่า "อย่าไว้ใจคอมฯ มากไป"...ต้องนำมาคิดเลขด้วยเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่ง เพราะใน Excell บางครั้งอาจเกิดจากการที่ตัวเราเข้าไปลบสูตรในแถวหรือคอลัมภ์นั้น ทำให้ไม่มีผลลัพธ์ปรากฎใน Cell รวมผล ทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้และเสียเวลาในการทำงาน...และตรวจเช็คการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ฯ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ๙.๐๐ น. มรภ.สกลนคร มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

(บ่าย) - ตรวจเช็ครายละเอียดการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

เขียน 21 Apr 2014 @ 16:13 ()


ความเห็น (0)