อนุทิน 134946 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๕๗๗ |

"ก้าวไม่หยุด"

"ความเชื่อ" ที่เป็น "เข็มทิศ" ในชีวิตของเขาก็คือ

คนเรานั้น "คิดเก่ง" ไม่เท่า "ก้าวก่อน"
"ก้าวก่อน" สู้ "ก้าวยาว" ไม่ได้
"ก้าวยาว" สู้ "ก้าวเร็ว" ไม่ได้
"ก้าวเร็ว" เท่าไรก็ไม่เ่ท่า "การวิ่ง"
แต่ "วิ่ง" เร็วแค่ไหนก็สู้คนที่ "เดินไม่หยุด" ไม่ได้

หนุ่มเืมืองจันท์
หนังสือ "ความเชื่อคือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา" หน้า ๒๑

เขียน 21 Apr 2014 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)