อนุทิน 134937 - ศน.เดียว

ศน.เดียว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่มเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์เมื่อ ปี 2555 ผ่านไป 2 ปี ได้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองเหมาะสมกับหน้าที่นี้มากที่สุด ได้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนที่หลากหลาย มีความเป็นอิสระทางความคิด ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายมากขึ้นได้ใช้ความรู้ ความสามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น มีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ การพัฒนาตนเองจึงกลายเป็นเรื่องสนุก รู้สึกถึงความมีคุณค่า เมื่อได้ความรู้มาได้แบ่งปันให้ผู้อื่น แล้วสิ่งไม่คาดคิดที่ตามมาคือ ความรัก ความศรัทธา ความเอื้ออาทร สิ่งนี้คุ้มค่ามากกว่าคำว่า การทำงาน จริงๆ

เขียน 21 Apr 2014 @ 09:15 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำงานเพื่อพัฒนาวงการการศึกษา เป็นเรื่องดี ๆ ครับ ;)…