อนุทิน 134891 - prayat duangmala

  ติดต่อ

๑๘ เมษายน ๕๗ เวลา ๒๓.๑๖ น. อยู่ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เปิดชั้น ๑๙ เมษายน ถึง ๒๑ เมษายน ร่วมงานการจัดชั้นอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้กับพี่น้องทุกระดับที่มีอายุ สิบหกปีขึ้นไป นักธรรมอาวุโสเมตตาให้หัวข้อบรรยายและดูแลชั้น หวังว่าจะเกิดลูกหลานกตัญญูมาก ประเทศชาติเกิดความสามัคคี ปรองดอง ภัยพิบัติ

ลดน้อยถอยลง..

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)