อนุทิน 134891 - prayat duangmala

๑๘ เมษายน ๕๗ เวลา ๒๓.๑๖ น. อยู่ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เปิดชั้น ๑๙ เมษายน ถึง ๒๑ เมษายน ร่วมงานการจัดชั้นอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้กับพี่น้องทุกระดับที่มีอายุ สิบหกปีขึ้นไป นักธรรมอาวุโสเมตตาให้หัวข้อบรรยายและดูแลชั้น หวังว่าจะเกิดลูกหลานกตัญญูมาก ประเทศชาติเกิดความสามัคคี ปรองดอง ภัยพิบัติ

ลดน้อยถอยลง..

 

เขียน 18 Apr 2014 @ 23:21 ()


ความเห็น (0)